HONKON VIETNAM

- Cung cấp thiết bị thẩm mỹ, y tế trong điều trị thẩm mỹ dáng và da

- Dịch vụ chuyển giao công nghệ

- Bảo hành, bảo trì sản phẩm

- Tư vấn sử dụng kết hợp mỹ phẩm và thiết bị, hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình khai thác, sử dụng máy

BẢO HÀNH

HONKON VIETNAM

- Cung cấp thiết bị thẩm mỹ, y tế trong điều trị thẩm mỹ dáng và da

- Dịch vụ chuyển giao công nghệ

- Bảo hành, bảo trì sản phẩm

- Tư vấn sử dụng kết hợp mỹ phẩm và thiết bị, hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình khai thác, sử dụng máy

BẢO TRÌ

HONKON VIETNAM

- Cung cấp thiết bị thẩm mỹ, y tế trong điều trị thẩm mỹ dáng và da

- Dịch vụ chuyển giao công nghệ

- Bảo hành, bảo trì sản phẩm

- Tư vấn sử dụng kết hợp mỹ phẩm và thiết bị, hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình khai thác, sử dụng máy