Honkon Việt Nam tạm biệt 2017

Ngày 12/02/2018

 

 

Honkon Việt Nam tại chi nhánh HCM

 

Tập thể nhân viên Honkon tại trụ sở Hà Nội 

Tình cảm thân thiết của nhân viên trong công ty

 

 

Tin tức liên quan

HONKON VIỆT NAM TUYỂN DỤNG THÁNG 11 - 12
Ngày 28/11/2017

HONKON VIỆT NAM TUYỂN DỤNG THÁNG 11 - 12

Honkon Việt Nam tuyển dụng vị trị nhân viên kinh doanh và phục vụ khách hàng
Honkon Tái Xuất Trên Đất Cảng Với Hội Thảo: Laser Master Tái Tạo Da Không Xâm Lấn
Ngày 03/10/2017

Honkon Tái Xuất Trên Đất Cảng Với Hội Thảo: Laser Master Tái Tạo Da Không Xâm Lấn

Hải Phòng là đất ăn chơi, sau 1 năm Honkon Việt Nam quay lại Hải Phòng không chỉ là nơi giao lưu giữa các khách hàng còn...